Pårørende til alkoholiker

Er man pårørende til alkoholiker har man brug for hjælp! I alkoholbehandlingen er der et tilbud til de pårørende om deltagelse i vores familiekursus. Tilbudet omfatter kun én person men der kan tilkøbes ekstra pladser.
Familie kurset varer fra fredag kl 12.00 til søndag kl 13.00. Søndag er der mulighed for at besøge den pårørende som er i behandling.


Kontakt os
I familiebehandlingen undervises i alkoholismens mekanismer, sygdomsbegrebet og de mange spørgsmål om, hvad der nu sker når alkoholikeren kommer hjem.
De pårørende har gennem mange år været berørte af den destruktive adfærd alkoholikeren har haft. Mange sår trænger til at læges.
Mange pårørende er af gode grunde ikke i stand til fuldt ud at gennemskue alkoholikerens manipulerende løgne og benægtelser.

Alkoholikeren mister ofte sin familie. Faktisk er Jobbet den sidste bastion, alkoholikeren risikerer eller lader falde. Ud over at give en social anseelse og facade, er arbejdspladsen det økonomiske grundlag for en fortsættelse af afhængigheden.

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforbindende og ANONYMT på DøgnTelefonen 7026 1224
Sammen kan vi drøfte problemet nærmere og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.