Afvænning

Afrusning alkohol og medicin

Når du påbegynder en alkoholbehandling er det vigtigt at få den rette abstinensbehandling. Hvis du i samråd med vores læge skønner, at der er brug for en medicinsk behandling for at få den bedste start på behandlingen, så iværksættes den straks efter ankomsten til behandlingscentret.

En professionel og målrettet abstinensbehandling under en alkoholbehandling reducerer afbrydelse af behandlingsforløbet. Det er meget begrænset hvad kroppen kan optage af vitaminer og mineraler når en person drikker. Vitaminbehandling har en positiv og vigtig virkning i alkoholbehandlingen, derfor får alle klienter en multivitaminkur, som også er med til at genetablere appetitten til mad.


I vores behandling supplerer vi ofte den medicinske behandling med et tilbud om akupunktur.

Man får tildels sin egen personlige rådgiver som sammen med klienten tilrettelægger et individuelt forløb.

Vi tilbyder professionel alkoholbehandling via vores døgnbehandling, efterfølgende vil man få efterbehandling.

Vores alkoholbehandling er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 trin da denne form for alkoholbehandling har vist sig at være den mest effektive form for behandling af afhængighed.
Det er dog vigtigt at femhæve at behandlingen er individuel og tilrettelagt så den enkelte får mest muligt ud af forløbet!

Den enkeltes alkoholbehandling tager udgangspunkt i at man først erkender sit misbrug, og forstår dets konsekvenser. Ligesom man genkender og håndterer benægtelse og får redskaber til at håndtere disse. Følelser og personlige vaner afklares, advarselstegn på tilbagefald identificeres, således at du imens du er i alkoholbehandling, får øvelse i at tackle disse situationer.​

Alkoholbehandling – kognitivt og systemisk

Vi bruger kognitiv og systemisk terapi i alkoholbehandlingen i form af enesamtaler og gruppeterapi. Formålet med behandlingen er at træne personlige færdigheder og lære at håndtere situationer, der er forbundet med den enkeltes misbrug. Alkoholbehandling hjælper alkoholikeren med at forstå sine reaktioner i forskellige situationer.
Sygdommen alkoholisme medfører ofte en lang række følgesygdomme som: Depression, Forhøjet Blodtryk, Hjertekarsygdomme, Ulykker, osv. Depression er ofte en følge af alkoholisme.


Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor Antabus, Psykologsamtaler og afgiftning forsøges uden varige resultater.


Brudte løfter, løgne, manipulationen, sårede følelser og svigt er dagligdag for alkoholikere, deres pårørende og børn.
Ring for hjælp!

Alkoholbehandling – DøgnTelefon 70 26 12 24