Pårørende til alkoholiker

​Er man pårørende til alkoholiker har man brug for hjælp! I alkoholbehandlingen er der et tilbud til de pårørende om deltagelse i vores familiekursus. Tilbudet omfatter kun én person men der kan tilkøbes ekstra pladser.

Familiekurset varer fra fredag kl 12.00 til søndag kl 13.00. Søndag er der mulighed for at besøge den pårørende som er i behandling.

I familiebehandlingen undervises i alkoholismens mekanismer, sygdomsbegrebet og de mange spørgsmål om, hvad der nu sker når alkoholikeren kommer hjem.
De pårørende har gennem mange år været berørte af den destruktive adfærd alkoholikeren har haft. Mange sår trænger til at læges.

​Mange pårørende er af gode grunde ikke i stand til fuldt ud at gennemskue alkoholikerens manipulerende løgne og benægtelser.

Alkoholikeren mister ofte sin familie. Faktisk er Jobbet den sidste bastion, alkoholikeren risikerer eller lader falde. Ud over at give en social anseelse og facade, er arbejdspladsen det økonomiske grundlag for en fortsættelse af afhængigheden.

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforbindende og ANONYMT på DøgnTelefonen 7026 1224
Sammen kan vi drøfte problemet nærmere og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Konsekvenser for pårørende

Ifølge Sundhedsstyrelsen har 1/3 af danskerne et menneske med alkoholproblemer i familien – enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.

Mindst 120.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem.

•10 pct. vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi

•40 pct. har symptomer på forskellige former for psykiske belastninger

•50 pct. udviser på undersøgelsestidspunktet ikke symptomer og adskiller sig ikke fra kontrolgruppen (Helene Bygholm 2000)

​Derudover ved man at:

•1/3 af voksne børn fra familier med alkoholproblemer selv udvikler et alkoholproblem

•ca. 1/3 af voksne børn oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. (Helle Lindgård 2002)

TUBA (terapi- og rådgivningstilbud til unge, der er børn af forældre med et alkoholmisbrug) står bag en undersøgelse, hvor de har spurgt 1.000 voksne mellem 20 og 40 år, om alkohol var et problem i deres opvækst.

20 procent svarer, at de »i nogen grad« eller »i høj grad« har oplevet deres forældres drikkeri som problematisk. Denne undersøgelse viser altså at det drejer sig om omkring 250.000 børn.

Mere hjælp på vej til børn i alkoholfamilier i julen

Hope Netværkets rådgivningstilbud på Internettet og telefon bliver udvidet i år, med rådgivere fra flere kommuner og frivillige fra hele landet. Det forventes at der vil komme mod 20.000 besøg på hjemmesiderne og telefonlinjen i december måned.

“Hej. jeg er en pige på 12 år og jeg bor alene sammen med min mor men det er hårdt for hun er alkoholiker og det værste er at hun har slået mig et par gange. Hun er 1 gang blevet hentet i ambulance men det aller værste er at ingen andre end mine søskende og selvfølgelig min far ved det. Jeg har ingen jeg rigtig kan snakke med jeg går ikke i nogen klub og min klasselærer og min mor er venner så jeg føler ikke at jeg kan snakke med hende uheldigvis og det er mega pinligt for hun plejer tit at drikke hvis jeg har veninder på besøg og de glor på hende for hun sidder og mumler og savler det er så ulækkert og pinligt!!”

Sådan skriver “Pigen” på 12 år på hjemmesiden www.hope.dk/ung og hun er blot ét eksempel på de mindst 122.000 børn der skal holde jul med forældre, der har alvorlige alkoholproblemer. Børnene frygter, at de igen skal opleve skænderier, svigt og manglende julegaver. Derfor forstærker Hope Netværket i år tilbuddene om anonym og gratis rådgivning til familier med alkoholproblemer. 

Flere kommuner og regioner bakker op om rådgivningerne, ved at stille deres misbrugsrådgivere og børne- og familiesagkyndige til rådighed. Blandt andre rådgiver fire medarbejdere fra Nordsjællands Misbrugscenter i Hillerød på frivillig ulønnet basis, sammen med rådgivere fra Herning, Ballerup, Vejle, Esbjerg, Holstebro og Gribskov kommune.

»Julen er hjerternes fest, men bestemt ikke i familier med alkoholproblemer. Det er forfærdeligt, når børn ned til ni år skriver, at de er bange for deres far, fordi han ofte er fuld, og at de har svært ved at sove på grund af angst. Sådan skal ingen børn have det. Heldigvis kan vi nu give børnene trøst og rådgive dem om, hvordan de bedre kan komme gennem julen, på trods af deres forældres druk«, siger Allan Jonas, ansvarlig for Hope Netværkets rådgivninger.